4تا از پناتی های بازی پرو-کلمبیا به وسط دروازه زده شدن....

روی تصویر اوبلاکم نوشته : -چرا من دعوت نشده بودم؟!

نظر یادتون نره :)