همونطور که میدونید فلیپ لام تعداد کارتای قرمزش بسیار کمه و کلا دفاع ارومیه و کارت کم می گیره و داره کوپا امریکایی رو میبینه که توش خشونت موج میزنه !‌ :)

نظر فراموش نشه لطفا :)