تیم سلتیک که تیم جدید برندان راجرز است از جبرالطارق است و چندین بازیکن ان درکنار فوتبال در شغل های دیگری نیز شاغل هستند!

نظر یادتون نره:)