تصویر خودش گویاست !

وافعا نیمه دوم انگلیس خیلی بهتر بازی کرد و اینکه از نظرم باید با ترکیب نیمه دومش از اول بازی وارد مسابقه می شد انگلیس.

ترول هم کار سایت خارجی TROLLFOOTBALL هست.

نظر فراموش نشه :)