زلاتان به یونایتد

هوملز به بایرن

وعععععععععععععع مسی به زندان!

نظر نشه فراموش

:)